Консультація з препаратів, Телефонуйте (067) 465 92 97,  (044) 537 78 41

Новини

Breadcrumbs

Результати п'ятирічних доклінічних досліджень препарату «Доновит-ВС» (тест-агент ВС-1), проведених Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, в рамках підготовки фармстату для реєстрації «Доновит-ВС» як лікарського засобу та започаткування клінічних випробувань. Дослідження були проведені на трьох видах тварин: мишах, щурах та на свинях породи в'єтнамські вислобрюхі.

Назви тем 12 звітів, написаних в результаті проведених наукових досліджень:

1.  "Дослідження специфічної протипухлинної активності агента ВС-1 по відношенню до карциноми легень Льюїс з низьким метастатичним потенціалом (LLC/R9)"
2.  "Порівняльне дослідження специфічної протипухлинної активності агента ВС-1 по відношенню до варіантів карциноми Льюїс LLC і LLC/R9 з різною залежністю від ангіогенезу"
3.  "Дослідження специфічної фармакологічної активності препарату ВС-1 по відношенню до меланоми В16"
4. "Дослідження специфічної протипухлинної активності агента ВС-1 по відношенню до варіантів карциноми Герена щурів з високими та низькими темпами пухлинного зростання"
5.“Дослідження протипухлинної та антиметастатичної активності ВС-1 по відношенню до пухлинних моделей: карцинома легень Льюїс LLC/R9, саркома (S 180) та лімфоїдна лейкемія L1210”
6. "Дослідження специфічної протипухлинної активності агента ВС-1 по відношенню до гліоми головного мозку щурів"
7. "Вплив ВС-1 на тривалість життя мишей з карциномою Льюїс"
8. "Порівняльне дослідження протипухлинної активності ВС-1 по відношенню до асцитної та солідної форм саркоми Ерліха"
9. "Визначення максимально толерантної дози (МТД) та аналіз гострої токсичності агента ВС-1 на мишах та щурах"
10. "Дослідження кумулятивних властивостей та хронічної токсичності агента ВС-1 на мишах"
11. "Вивчення імунотоксичності ВС-1 на мишах"
12. "Дослідження кумулятивних властивостей та хронічної токсичності агента ВС-1 на свинях породи в'єтнамські вислобрюхі"

 Висновки з досліджень:

-ВС-1 має виражену протипухлинну дію щодо злоякісних новоутворень з ангіогенез-залежним зростанням і малоефективний щодо пухлин з невираженою васкулярною мережею. Це вказує на антиангіогенний механізм протипухлинної дії даного агента.
-ВС-1 має протипухлинну дію щодо злоякісних новоутворень головного мозку (на прикладі гліоми щурів), що виявляється у збільшенні тривалості життя більш ніж на 19%.
-ВС-1 не має протипухлинної дії щодо асцитної форми карциноми Ерліха. У той же час солідна форма цієї пухлинної моделі є чутливою до дії ВС-1, що проявляється у вираженій стабілізації пухлинного росту, що забезпечує гальмування росту пухлини більш ніж на 77%.
-Метрономне введення ВС-1 у сумарній дозі МПД/2 призводить до збільшення тривалості життя мишей з карциномою Льюїсна 73%.
-ВС-1 має виражену антиметастатичну дію щодо пухлинних клітин LLC/R9 при пасивному та спонтанному метастазуванні. В результаті експерименту встановлено, що ВС-1 має виражену антиметастатичну дію по відношенню до карциноми Льюїс резистентної до cis-DDP. Відсоток гальмування метастазування, оціненого за середньою кількістю метастазів у групі, становить 92,2%.
-Висунута гіпотеза про те, що ВС-1 має високу протипухлинну дію щодо швидкорослих пухлин, підтвердилася в дослідах на двох варіантах карциноми Герена.
-Застосування тест агента ВС-1 у дозі МПД/2 виявилося не ефективним щодо пухлинної моделі L1210 лімфоїдного походження.
-ВС-1 у дозі МПД/2 виявив протипухлинну активність щодо саркоми S 180, яка виражалася у гальмуванні зростання пухлини на 60% на 19 добу, після перевивки пухлини.
-Досліджуваний тест-агент у дозі МПД/2 виявив протипухлинну та антиметастатичну активність щодо карциноми легень Льюїс LLC, яка виражалася у лікуванні 40% тварин та у відсутності метастазів у 37% тварин дослідної групи.